تخصص ما

ما خدمات عالی ارائه می دهیم

مرکز توانبخشی و مراقبت شبانه روزی سالمندان آسام مجموعه ای فاخر متشکل از بخش های بستری زیر می باشد که امکان ارائه انواع مراقبت های خاص سالمندان عزیز را زیر نظر متخصصین مطرح طب سالمندان و سالمند شناسی فراهم می آورد.

بخش های بستری

مرکز سالمندان آسام زعفرانیه - خدمات تفریحی

خدمات فرهنگی، آموزشی، تفریحی، سیاحتی و ورزشی

مرکز سالمندان آسام زعفرانیه - کادر پزشکی

خدمات پزشکی

مرکز سالمندان آسام زعفرانیه - توانبخشی سالمندان - کادری حرفه ای

خدمات توانبخشی

مرکز سالمندان آسام زعفرانیه - کادر پزشکی - بخش های بستری - خدمات هتلنیگ

خدمات هتلینگ

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

021-22729296